lcp image

Funktioner

Vi har byggt Hailey med HR-avdelningens vardag i fokus. Våra funktioner förenklar arbetet för dig och din verksamhet varje dag. Hör gärna av dig till oss om du vill ha en demo av plattformen eller en specifik funktion.

Screenshot of Arbetsflöden

Arbetsflöden

Utforma anpassade arbetsflöden för att höja produktiviteten och se till att dina kollegor tar sig igenom alla steg i processerna. Få insyn i vad du behöver bistå med för att medarbetarna ska kunna komma vidare.

Read more »

Screenshot of Företagssida

Företagssida

Samla allmän information om verksamheten på ett och samma ställe. På företagssidan kan medarbetare snabbt hitta svar på vanliga frågor, ta del av viktiga dokument och få bättre inblick genom ett ständigt uppdaterat organisationsschema.

Read more »

Screenshot of GDPR-Center

GDPR-Center

I arbetet med Hailey lägger vi stark betoning på att följa GDPR till 100 %. För lagring av känslig data förlitar vi oss inte på amerikanska leverantörer som Azure, Google eller AWS, utan använder istället europeiska leverantörer.

Read more »

Screenshot of HR-analys

HR-analys

Reducera tiden som HR-avdelningen lägger på att samla in och rapportera data från olika håll. Automatisera datainsamlingen istället, och styr om till ett mer datadrivet HR-arbete.

Read more »

Screenshot of Inbyggd e-signering

Inbyggd e-signering

Hailey har en inbyggd funktion för e-signering. Använd BankID eller traditionell e-signering för att samla in signaturer från kandidater och medarbetare. Känsliga personuppgifter skyddas inuti plattformen.

Read more »

Screenshot of Kontraktsbibliotek

Kontraktsbibliotek

Använd vårt smidiga verktyg för att skapa egna kontraktsmallar och policydokument för anställning och hantering av medarbetare. Låt uppgifter om medarbetare fyllas i automatiskt och slipp manuella fel i kontrakten.

Read more »

Screenshot of Löner

Löner

Hailey löser lönehanteringen på ett enkelt och säkert sätt. Arbetsflöden för godkännande minskar risken för fel. Löneuppdateringar kommer med i förändringsrapporter eller uppdateras automatiskt via integration med löneprogrammet.

Read more »

Screenshot of Lönerevision

Lönerevision Ny

Lönerevisioner kan vara krångliga – tills nu. Garantera att rätt personer i företaget är med på tåget innan du låser in löneförändringar. Beslutsfattare kan enkelt följa processen från början till slut.

Read more »

Screenshot of Medarbetarkort

Medarbetarkort

Hailey ger dig full översikt över varje medarbetare, inklusive en tidslinje som lyfter fram relevanta händelser under anställningen. Här kan även medarbetaren se till att profilen uppdateras på ett smidigt och säkert sätt.

Read more »

Screenshot of Medarbetarlista

Medarbetarlista

Filtrera och ta del av ständigt uppdaterad medarbetardata när du vill. Tilldela arbetsflöden, starta automatiska processer eller uppdatera data i bulk. Gör massutskick av policydokument och håll dem uppdaterade med korrekt information och signatur för varje berörd medarbetare.

Read more »

Screenshot of Mål

Mål Ny

Den här funktionen har vi byggt med OKR och SMART:a mål i åtanke, men andra arbetssätt kring mål fungerar också fint med Hailey. Sätt upp målen, dela upp dem i delmål, och håll koll på framstegen – allt på samma ställe. Plötsligt blev det enkelt att se över resultaten på dina uppföljningsmöten.

Read more »

Screenshot of Onboarding

Onboarding

Välkomna nya medarbetare med en konsekvent och trevlig onboardingupplevelse i företagets egna introduktionsportal. Slipp dela känsliga uppgifter över mail och samla istället in informationen genom automatisk uppgiftsdelegering till nyanställda.

Read more »

Screenshot of Samtal

Samtal

Ge cheferna de verktyg de behöver för att kunna leda och utveckla medarbetarna på ett effektivt sätt. Skapa rätt förutsättningar för givande samtal med samtalsmallar, förberedande frågor och gemensamt godkännande av anteckningar. 

Read more »

Screenshot of Semesterplanering

Semesterplanering

Få ordning på ledighetsansökningarna och låt dina kollegor önska semesterdagar med några knapptryck utifrån sitt semestersaldo. Ge chefer och HR-avdelning översikten de behöver för att lyckas med planerna. Semesterplanering när den är som bäst.

Read more »

Screenshot of Undersökningar

Undersökningar

Ta pulsen på ditt företag med färdiga enkätmallar eller skapa egna skräddarsydda enkäter. Följ upp resultaten i realtid och analysera resultaten för att få bättre förståelse för vad som behöver göras.

Read more »

Screenshot of Visselblåsning

Visselblåsning

Skydda din verksamhet med en säker och anonym visselblåsarfunktion som utvecklats i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv och GDPR.

Read more »