lcp image

Funktioner

Vi har byggt Hailey med HR-avdelningens vardag i fokus. Våra funktioner förenklar arbetet för dig och din verksamhet varje dag. Hör gärna av dig till oss om du vill ha en demo av plattformen eller en specifik funktion.

Screenshot of Arbetsflöden

Arbetsflöden

Anpassa era arbetsflöden för att höja produktiviteten och hålla en hög standard genom era processer. Skräddarsy dem för att passa din organisations specifika behov, där uppgifterna landar hos rätt person. Hjälp dina kollegor att se till att alla steg tas om hand och få översikt på arbetsflöden som har fastnat och se till att processen går framåt.

Read more »

Screenshot of Frånvaro

Frånvaro

Effektivisera er frånvarohantering för alla inblandade. Samla all data överskådligt i Hailey, från ledighetsansökningar till filtrerbar översikt och sammanfattade rapporter. Anpassa era inställningar efter länder och skräddarsy hanteringen till ert bolag.  

Read more »

Screenshot of Företagssida

Företagssida

Ge dina anställda en samlad vy där de kan hitta information om organisationen. Rikta innehållet till olika avdelningar, legala enheter eller kontor beroende på vem som ska komma åt vad. Företagssidan är hem för viktiga dokument, vanliga frågor och ett realtids uppdaterat organisationsschema.

Read more »

Screenshot of HR-analys

HR-analys

Reducera tiden som HR-avdelningen lägger på att samla in och rapportera data från olika håll. Automatisera datainsamlingen istället, och styr om till ett mer datadrivet HR-arbete.

Read more »

Screenshot of Inbyggd e-signering

Inbyggd e-signering

Hailey har en inbyggd funktion för e-signering. Använd BankID eller traditionell e-signering för att samla in signaturer från kandidater och medarbetare. Känsliga personuppgifter skyddas inuti plattformen.

Read more »

Screenshot of Kontraktsbibliotek

Kontraktsbibliotek

Använd vårt smidiga verktyg för att skapa egna kontraktsmallar och policydokument för anställning och hantering av medarbetare. Låt uppgifter om medarbetare fyllas i automatiskt och slipp manuella fel i kontrakten.

Read more »

Screenshot of Löner

Löner

Gör er lönehantering enkel och säker. Med flexibla inställningar och automatiska flöden ser ni till att rätt person får tillgång till rätt information. Uppdaterade rapporter gör att ni aldrig missar några förändringar och våra nyckelfärdiga integrationslösningar med lönesystem förenklar processen ytterligare.

Read more »

Screenshot of Lönerevision

Lönerevision

Lönerevisioner kan vara krångliga – tills nu. Garantera att rätt personer i företaget är med på tåget innan du låser in löneförändringar. Beslutsfattare kan enkelt följa processen från början till slut.

Read more »

Screenshot of Medarbetarkort

Medarbetarkort

Medarbetarkortet ger en fullständig översikt över varje anställd, vilket gör att HR och chefer enkelt kan komma åt och uppdatera medarbetardata. Anställda kan smidigt och säkert uppdatera sina egna profiler, samtidigt som systemet registrerar alla viktiga medarbetarhändelser.

Read more »

Screenshot of Medarbetarlista

Medarbetarlista

Filtrera och ta del av ständigt uppdaterad medarbetardata när du vill. Tilldela arbetsflöden, starta automatiska processer eller uppdatera data i bulk. Gör massutskick av policydokument och håll dem uppdaterade med korrekt information och signatur för varje berörd medarbetare.

Read more »

Screenshot of Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Ge cheferna de rätta verktygen för att bli effektiva ledare och utveckla medarbetarna på ett effektivt sätt. Skapa rätt förutsättningar för givande samtal, använd förberedande samtalsmallar, gemensamt godkännande av anteckningar och omfattande 360 utvärderingar. Lås upp ditt teams fulla potential!

Read more »

Screenshot of Mål

Mål

Den här funktionen har vi byggt med OKR och SMART:a mål i åtanke, men andra arbetssätt kring mål fungerar också fint med Hailey. Sätt upp målen, dela upp dem i delmål, och håll koll på framstegen – allt på samma ställe. Plötsligt blev det enkelt att se över resultaten på dina uppföljningsmöten.

Read more »

Screenshot of Onboarding

Onboarding

Skapa en enhetlig och trevlig kandidatupplevelse med en skräddarsydd preboardingportal, unik för din organisation. Samla effektivt in känslig data utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka, samtidigt som du stärker ditt arbetsgivarvarumärke i processen!

Read more »

Screenshot of Semesterplanering

Semesterplanering

Få ordning på ledighetsansökningarna och låt dina kollegor önska semesterdagar med några knapptryck utifrån sitt semestersaldo. Ge chefer och HR-avdelning översikten de behöver för att lyckas med planerna. Semesterplanering när den är som bäst.

Read more »

Screenshot of Skills

Skills

Med användarvänliga och flexibla verktyg kan du snabbt få en översikt av dina medarbetares kompetenser. Hitta varje medarbetares unika styrkor och färdigheter samtidigt som du identifierar förbättringsområden. Med insikter om din organisations kompetens kan du ta itu med kunskapsluckor och skapa en grund för en kultur av pågående lärande. Förvandla insikter till handling!

Read more »

Screenshot of Säkerhet & GDPR

Säkerhet & GDPR

Hailey säkerställer datasäkerhet på toppnivå och GDPR-efterlevnad genom att lagra känslig information hos europeiska leverantörer. Möjligheten att skräddarsy åtkomst och behörigheter för dina anställda ger fullständig kontroll över vem som ser vad inom plattformen. Utforska robusta säkerhetsfunktioner, inklusive kryptering, rättigheter och audit log, för att skydda er data effektivt.

Read more »

Screenshot of Tid

Tid

Automatiserade tidscykler och tydliga översikter gör er tidshantering effektiv och okomplicerad. Skräddarsy policys för att anpassa processen till olika delar av organisationen.

Read more »

Screenshot of Undersökningar

Undersökningar

Följ upp resultat i realtid eller identifiera trender över tid med Employee Net Promoter Score (eNPS). Djupdyk in i data för att få värdefulla insikter, förstå din organisation och fatta välgrundade beslut.

Read more »

Screenshot of Visselblåsning

Visselblåsning

Skydda din verksamhet med vår kostnadsfria, säkra och anonyma visselblåsarfunktion. Utvecklad i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv och GDPR.

Read more »